Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXVIII/458/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do organizacji prac społecznie użytecznych
2010-02-01 14:24:20
Uchwała Nr LXVIII/457/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach  stanowiących  własność gminy Rumia
2010-02-01 13:58:46
Uchwała Nr LXVIII/456/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku na dofinansowanie przez Gminę Rumia w 2010 r wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji
2010-02-01 13:54:27
Uchwała Nr LXVIII/455/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia pojazdu usuniętego z drogi publicznej
2010-02-01 13:42:24
Uchwała Nr LXVIII/454/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Rumi
2010-02-01 13:18:12
Uchwała Nr LXVIII/453/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r.”
2010-02-01 13:00:02
Uchwała Nr LXVI/452/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r.

 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu oświaty z Gminą Gniewino
2010-01-12 14:22:02
Uchwała Nr LXV/451/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2010 roku pomocy finansowej Policji
2010-01-12 14:17:39
Uchwała Nr LXV/450/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2010 roku dotacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

2010-01-12 13:58:08
Uchwała Nr LXV/449/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r.

 w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2010
2010-01-12 13:47:10