Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 796/242/2013 z dnia 31 maja 2013 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

2013-07-05 14:45:29
Zarządzenie Nr 781/227/2013 z dnia 17 maja 2013 roku

 

 

w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta Rumi dla wyróżniającego się przedsiębiorcy z terenu Rumi

 

2013-06-21 13:24:11
Zarządzenie Nr 790/236/2013 z dnia 27 maja 2013 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dydaktycznych i naukowych na zajęcia dodatkowe w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.

2013-06-13 12:23:36
Zarządzenie Nr 789/235/2013 z dnia 24 maja 2013 roku


zmieniające Zarządzenie Nr 254/234/2011 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 września 2011 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych   w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych      i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.


2013-06-13 12:16:54
Zarządzenie Nr 784/230/2013 z dnia 21 maja 2013 roku

w sprawie powołania Rady Przedsiębiorców  przy Burmistrzu Miasta Rumi   
2013-06-13 11:00:04
Zarządzenie Nr 785/231/2013 z dnia 22 maja 2013 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Kolejowej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2013-06-13 10:54:44
Zarządzenie Nr 787/233/2013 z dnia 23 maja 2013 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Rumi, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

2013-06-13 10:48:49
Zarządzenie Nr 786/232/2013 z dnia 23 maja 2013 roku

 
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Rumi, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia.

2013-06-13 10:46:10
Zarządzenie Nr 792/238/2013 z dnia 29 maja 2013 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 655/1/2013 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2013 roku.
2013-06-13 10:37:07
Zarządzenie Nr 791/237/2013 z dnia 28 maja 2013 roku

 

 

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2013 rok.

2013-06-13 10:31:06