Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 752/98/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

2013-05-13 16:15:31
Zarządzenie Nr 730/76/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2013-05-13 16:11:36
Zarządzenie Nr 765/111/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.17.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w 2013 roku w rejonie A
 
2013-05-13 16:03:58
Zarządzenie Nr 763/109/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku

 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.16.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie mechanicznego profilowania dróg nieutwardzonych na terenie Rumi w roku 2013 – przetarg 2.

2013-05-13 15:46:36
Zarządzenie Nr 764/110/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.18.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi
w 2013 roku w rejonie B.

2013-05-13 15:37:45
Zarządzenie Nr 759/105/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w  sprawie umorzenia zaległości czynszowej za lokal mieszkalny.
2013-05-08 12:47:30
Zarządzenie Nr 754/100/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

2013-05-08 12:43:19
Zarządzenie Nr 748/94/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane, położone w Rumi przy ul. Zielarskiej, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2013-05-08 12:39:30
Zarządzenie Nr 749/95/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane, położone w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Reja, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2013-05-08 12:30:25
Zarządzenie Nr 762/108/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 w sprawie nabycia nieruchomości.
2013-05-08 12:25:51