Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/65/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 zmieniająca uchwałę  Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Rumi  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2011-03-07 14:47:56
Uchwała Nr VI/64/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi
2011-03-07 14:45:48
Uchwała Nr VI/63/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie skargi Pana Zenona Milewczyka
2011-03-07 14:43:18
Uchwała Nr VI/62/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej  na terenie miasta Rumi
2011-03-07 14:31:19
Uchwała Nr VI/61/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia
2011-03-07 14:28:26
Uchwała Nr VI/60/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie likwidacji „Janowiaczka” przedszkola nr 6 z grupą żłobkową w Rumi
2011-03-07 14:20:47
Uchwała Nr VI/59/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 zmieniająca uchwałę Nr LV/375/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2009 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011-03-07 14:17:48
Uchwała Nr VI/58/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca”
2011-03-07 13:54:47
Uchwała Nr VI/57/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla układu komunikacyjnego ulicy Dębogórskiej
2011-03-07 13:43:31
Uchwała Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską
2011-03-07 13:31:05