Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 718/64/2013 z dnia 14 marca 2013 roku

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi Nr 254/234/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.
2013-04-10 12:28:30
Zarządzenie Nr 724/70/2013 z dnia 26 marca 2013 roku

 
zmieniające Zarządzenie Nr 254/234/2011Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 września 2011 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych   w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych      i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.

2013-04-10 12:16:00
Zarządzenie Nr 721/67/2013 z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi – kwatera grzebalna D4 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery D4.
2013-04-04 11:13:32
Zarządzenie Nr 720/66/2013 z dnia 22 marca 2013 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rumi.  

2013-04-04 11:04:52
Zarządzenie Nr 719/65/2013 z dnia 19 marca 2013 roku

 
                                                   
W sprawie otwarcia postępowania wieloczęściowego o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy  Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2012-2013 w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.

2013-04-04 10:38:06
Zarządzenie Nr 722/68/2013 z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Miasta Rumi w 2013 roku.
2013-04-04 10:13:10
Zarządzenie Nr 723/69/2013 z dnia 26 marca 2013 roku

 
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2013-04-04 10:05:35
Zarządzenie Nr 725/71/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Rumi. 
2013-04-04 09:54:01
Zarządzenie Nr 712/58/2013 z dnia 5 marca 2013 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 302/182/2011 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Rumia.
2013-03-15 09:04:54
Zarządzenie Nr 716/62/2013 z dnia 7 marca 2013 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na  2013 rok.
2013-03-15 08:46:21