Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1031/344/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku

​w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2010-03-22 16:48:55
Zarządzenie Nr 1024/337/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku

​0w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii materiałów zastrzeżonych Urzędu Miasta Rumi.
2010-03-22 16:44:17
Zarządzenie Nr 1025/338/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku

​w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1004/317/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
2010-02-09 13:14:47
Zarzadzenie Nr 1043/356/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 1034/347/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu.
2010-01-26 14:31:28
Zarządzenie Nr 1047/360/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/61/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Puckiej do ul. Targowej w Rumi.
2010-01-18 12:21:32
Zarządzenie Nr 1044/357/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/63/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości pasów drogowych na terenach ulic utwardzonych miasta Rumi w roku 2010 z uwzględnieniem podziału na rejon A i rejon B.
2010-01-18 12:13:39
Zarządzenie Nr 1034/347/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku

 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu.
2010-01-18 10:28:30
Zarządzenie Nr 1046/359/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku

 w sprawie obniżenia czynszu najmu za lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Rumia.
2010-01-18 10:17:21
Zarządzenie Nr 1045/358/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2010-01-18 10:05:22
Zarzadzenie Nr 1049/362/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2010-01-18 09:56:22