Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 967/280/2009 z dnia 4 września 2009 roku

 w sprawie powołania Komisji dla oceny wartości użytkowej pojazdu przejętego na własność gminy.
2009-11-06 13:19:59
Zarządzenie Nr 981/294/2009 z dnia 29 września 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-10-16 11:07:27
Zarządzenie Nr 973/286/2009 z dnia 14 września 2009 roku

 w sprawie udziału w wojewódzkim treningu wykrywania i alarmowania.
2009-10-13 10:34:20
Zarządzenie Nr 980/293/2009 z dnia 29 września 2009 roku

 w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Rumia oraz dla Urzędu Miasta Rumi.
2009-10-13 10:24:08
Zarządzenie Nr 969/282/2009 z dnia 8 września 2009 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy SZMELTA w Rumi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2009-10-13 10:06:04
Zarządzenie Nr 975/288/2009 z dnia 15 września 2009 roku

 w sprawie likwidacji przyjętego na własność gminy pojazdu usuniętego z drogi publicznej.
2009-10-13 09:49:03
Zarządzenie Nr 979/292/2009 z dnia 28 września 2009 roku

 w sprawie przyznania nagrody doraźnej dyrygentce chóru "Rumianie" działającego przy Miejskim Domu Kultury w Rumi.
2009-10-13 09:36:01
Zarządzenie Nr 982/295/2009 z dnia 30 września 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-10-13 08:57:56
Zarządzenie Nr 983/296/2009 z dnia 30 września 2009 roku

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2009-10-08 09:07:16
Zarządzenie Nr 978/291/2009 z dnia 23 września 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka ulicy Królowej Bony w Rumi wraz z infrastrukturą - etap I.
2009-09-25 10:24:21