Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 957/270/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rumi" i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rumi."
2009-10-21 08:40:07
Zarządzenie Nr 964/277/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Abrahama 16, stanowiącą własność Gminy Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2009-09-04 12:07:48
Zarządzenie Nr 966/279/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Władysława IV, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2009-09-04 11:59:24
Zarządzenie Nr 965/278/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Władysława IV, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2009-09-02 14:02:45
Zarządzenie Nr 960/273/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-09-02 13:56:19
Zarządzenie Nr 963/276/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

 w sprawie ustalenia cen, opłat i stawek bazowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych.
2009-09-02 12:05:37
Zarządzenie Nr 962/275/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-09-02 11:56:25
Zarządzenie Nr 961/274/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-09-02 11:48:51
Zarządzenie Nr 952/265/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2009-09-02 11:07:13
Zarządzenie Nr 956/269/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 w sprawie prowadzenia miejskiej witryny internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
2009-09-01 15:07:27