Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 915/228/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku

 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania kierowników i dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumi.
2009-08-25 13:56:10
Zarządzenie Nr 939/252/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku

 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania dyrektorów Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
2009-08-25 13:42:28
Zarządzenie Nr 914/227/2009 z dnia 9 lipca 2009 roku

 w sprawie Regulaminu dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Rumi i kirowników miejskich jednostek organizacyjnych.
2009-08-14 10:14:45
Zarządzenie Nr 929/242/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia i Skarbu Państwa przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-08-13 13:07:43
Zarządzenie Nr 937/250/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-08-13 12:48:16
Zarządzenie Nr 941/254/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2009-08-04 14:03:27
Zarządzenie Nr 940/253/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2009-08-04 13:57:12
Zarządzenie Nr 938/251/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania ulic Gdańskiej i Dębogórskiej w Rumi.
2009-08-04 13:38:26
Zarządzenie Nr 936/249/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia parkowego oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulic podłączonych do wewnętrznej sieci oświetleniowej Wykonawcy a oświetlających tereny publiczne gminne.
2009-07-31 14:16:09
Zarządzenie Nr 935/248/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (Typ 6, 11, 16, 18) dziewcząt urodzonych w 1996 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Rumi na lata 2009 - 2014".
2009-07-31 13:59:28