Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 867/180/2009 z dnia 6 czerwca 2009 roku

 w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rumi.
2009-08-25 12:35:03
Zarządzenie Nr 899/212/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola pod Topolą w Rumi.
2009-08-14 09:08:29
Zarządzenie Nr 900/213/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi przedszkola Nr 2 w Rumi.
2009-08-14 09:03:39
Zarządzenie Nr 860/173/2009 z dnia 1 czerwca 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Targowej na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Sopockiej w Rumi.
2009-08-13 13:36:50
Zarządzenie Nr 896/209/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" na wykonanie robót dodatkowych przy budowie ul. Lipowej na odcinku od ul. I Dywizji Wojska Polskiego do ul. Mostowej i ul. Mostowej w Rumi.
2009-08-05 12:19:57
Zarządzenie Nr 879/192/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku

 w sprawie udziału w powiatowym treningu wykrywania i alarmowania.
2009-08-04 14:16:41
Zarządzenie Nr 890/203/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej ulicy Wodnej w Rumi.
2009-07-13 12:03:48
Zarządzenie Nr 898/211/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-07-13 11:12:54
Zarządzenie Nr 897/210/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu wzdłuż Zagórskiej Strugi na odcinku od przejścia pod torami kolejowymi przy Urzędzie Miasta Rumi do ul. Torowej i od ul. Abrahama do ul. Dąbrowskiego w Rumi.
2009-07-13 11:00:38
Zarządzenie Nr 895/208/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/35/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 19.000.360 PLN na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Budżetu Miasta w roku 2009.
2009-07-13 10:45:42