Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 764/77/2009 z dnia 23 marca 2009 roku

 w sprawie umorzenia należności przysługującej Gminie Rumia
2009-04-30 14:44:58
Zarządzenie Nr 772/85/2009 z dnia 24 marca 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-04-24 13:16:08
Zarządzenie Nr 776/89/2009 z dnia 26 marca 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę mostu na Zagórskiej Strudze w ciągu ulicy Mostowej w Rumi.
2009-04-09 10:20:40
Zarządzenie Nr 780/93/2009 z dnia 31 marca 2009 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie promocji Miasta Rumi w 2009 roku.
2009-04-09 10:09:05
Zarządzenie Nr 763/76/2009 z dnia 19 marca 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/19/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, sadzenie i pielęgnację kwiatów na rabatach, w gazonach i kwiatonach na terenie miasta Rumi w 2009 roku.
2009-04-09 09:58:00
Zarządzenie Nr 778/91/2009 z dnia 27 marca 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2009 rok.
2009-04-06 15:07:12
Zarządzenie Nr 779/92/2009 z dnia 31 marca 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/16/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Świętopełka na odcinku od ul. Dębogórskiej do ul. Mostowej w Rumi.
2009-04-06 14:56:35
Zarządzenie Nr 765/78/2009 z dnia 23 marca 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Kolejowej, stanowiącą własność Gminy Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2009-04-06 14:20:55
Zarządzenie Nr 767/80/2009 z dnia 23 marca 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Topolowej, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2009-04-06 14:00:17
Zarządzenie Nr 769/82/2009 z dnia 23 marca 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żytniej, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2009-04-06 13:44:01