Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarzadzenie Nr 742/55/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku

 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2008 rok.
2009-03-20 12:42:32
Zarządzenie Nr 728/41/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia i Skarbu Państwa przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-03-10 11:34:25
Zarządzenie Nr 746/59/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-03-09 10:24:41
Zarządzenie Nr 745/58/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-03-09 09:42:36
Zarządzenie Nr 721/34/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku

 w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2009 roku.
2009-03-02 10:24:39
Zarządzenie Nr 725/38/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku

 w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 8 B/21 w Rumi.
2009-03-02 10:15:25
Zarządzenie Nr 722/35/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy ulicy Lipowej w Rumi - etap II.
2009-03-02 10:04:56
Zarządzenie Nr 723/36/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dwuczęściowego na utrzymanie czystości na terenach gminy Rumi z uwzględnieniem podziału na rejon A i rejon B w 2009 roku.
2009-03-02 09:47:01
Zarządzenie Nr 720/33/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-03-02 09:33:48
Zarządzenie Nr 726/39/2009 z dnia 9 lutego 2009 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w 2009 roku w zakresie kultury.
2009-03-02 09:21:24