Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 692/5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku

 w sprawie ustalenia cen opłat i stawek za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych.
2009-09-02 13:50:06
Zarządzenie Nr 715/28/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku

 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizaowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Rumi.
2009-04-16 14:32:22
Zarządzenie Nr 689/2/2009 z dnia 6 stycznia 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-02-27 13:54:28
Zarządzenie Nr 710/23/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" dotyczącego organizowania imprez kulturalnych przez Spółdzielnie Mieszkaniową "JANOWO" w 2009 roku.
2009-02-10 13:28:08
Zarządzenie Nr 716/29/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy ulicy Lipowej i ulicy Mostowej w Rumi.
2009-02-10 13:15:06
Zarządzenie Nr 713/26/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w 2009 roku w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
2009-02-10 12:39:17
Zarządzenie Nr 712/25/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej.
2009-02-10 12:27:56
Zarządzenie Nr 711/24/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w 2009 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
2009-02-10 12:16:26
Zarządzenie Nr 714/27/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2009 rok.
2009-02-02 13:09:17
Zarządzenie Nr 709/22/2009 z dnia 21 stycznia 2009 roku

 w sprawie upoważnienia P. Joanny - Kwiecińskiej - Szulc - dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Rumi do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce.
2009-01-29 15:02:24