Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXII/437/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

 w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII/396/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2009 roku oraz uchylenia uchwały nr LX/422/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2009 roku zmieniających uchwałę nr XLIII/285/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2009 rok oraz zmiany uchwały XLIII/285/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2009 rok
2009-12-01 09:05:38
Uchwała Nr LXII/436/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych
2009-12-01 08:42:35
Uchwała Nr LXII/435/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zamiany nieruchomości
2009-12-01 08:36:34
Uchwała Nr LXII/434/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2009-12-01 08:19:39
Uchwała Nr LXII/433/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2009-12-01 08:11:32
Uchwała Nr LXII/432/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2009-12-01 08:04:19
Uchwała Nr LXII/431/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2009-11-30 16:31:11
Uchwała Nr LXII/430/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku 2010 w mieście Rumi
2009-11-30 16:18:55
Uchwała Nr LXII/429/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009-11-30 09:40:50
Uchwała Nr LXII/428/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

 zmieniająca uchwałą Nr LV/375/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2009 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy

2009-11-30 09:37:22