Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 706/52/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku

 w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2013-03-12 13:13:45
Zarządzenie Nr 705/51/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku

 
w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Zadanie A i B.

2013-03-12 12:45:20
Zarządzenie Nr 704/50/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2013 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Zadanie A i B.
2013-03-12 12:40:06
Zarządzenie Nr 703/49/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku

 
w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2013 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 

2013-03-12 12:35:33
Zarządzenie Nr 702/48/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku

 
w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób  - Zadanie A i B.

2013-03-12 12:26:22
Zarządzenie Nr 701/47/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku

 
w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2013-03-12 12:21:48
Zarządzenie Nr 709/55/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2013-03-12 11:34:08
Zarządzenie Nr 708/54/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2013-03-12 11:30:17
Zarządzenie Nr 710/56/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2013-03-12 11:20:39
Zarządzenie Nr 707/53/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2013-03-12 11:15:49