Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/334/2012 z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.

2012-10-05 13:59:37
Uchwała Nr XXVI/335/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „JEZIORNA”

2012-10-05 13:57:28
Uchwała Nr XXVI/336/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla części obszaru położonego w rejonie ulic Gdańskiej, Gdyńskiej i Łokietka dla strefy 13.ZI i części stref 1.MN i 003.KL.

2012-10-05 13:53:29
Uchwała Nr XXVI/337/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VI/56/2011 z dnia 24 lutego 2011r.
2012-10-05 13:51:58
Uchwała Nr XXVI/338/2012 z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/130/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczącą wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Rumi, przy ul. Dąbrowskiego 16, na rzecz współużytkowników wieczystych. 
2012-10-05 13:41:08
Uchwała Nr XXVI/339/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Derdowskiego 22.
2012-10-05 13:39:20
Uchwała Nr XXVI/340/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miasta Rumi z dnia 25 kwietnia 2003 r. o przejęciu spraw związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta Rumi.

2012-10-05 13:36:19
Uchwała Nr XXVI/341/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim o współpracy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 132182 G ul. Podgórnej w Rumi”
2012-10-05 13:30:33
Uchwała Nr XXVI/342/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/326/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów na terenie Gminy Rumia.
2012-10-05 13:26:47
Uchwała Nr XXVI/343/2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału miasta Rumi na stałe obwody głosowania
2012-10-05 13:18:30