Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez  Gminę Miejską Rumia

2016-02-02 16:09:30
Uchwała Nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmine Miejską Rumia

2016-02-02 16:09:08
Uchwała Nr XX/195/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2016 roku

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Jana Bosko Patronem Miasta Rumi

2016-02-02 11:53:22
Uchwała Nr XIX/194/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rumi

2016-02-02 11:50:50
Uchwała Nr XIX/193/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2016 rok

2016-02-02 11:49:02
Uchwała Nr XIX/192/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi na 2016 rok

2016-02-02 11:47:37
Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2016 rok

2016-02-02 11:46:41
Uchwała Nr XIX/190/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2016 rok

2016-02-02 11:45:32
Uchwała Nr XIX/189/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2016 rok

2016-02-02 11:44:38
Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2016 rok

2016-02-02 11:43:25