Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów nieruchomości oraz wskazań i wznowień punktów granicznych”

poniżej zamieszcza się zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019-02-15 13:16:14
„Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie badania stanów prawnych nieruchomości w 2019 roku”.

poniżej zamieszcza się zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019-02-13 13:41:18
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej dla zadania pn: Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ramach rewitalizacji Zagórza na terenie miasta Rumi”, w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00)

Poniżej zamieszcza się informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019-02-12 13:25:16
„Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego w Rumi”

poniżej zamieszcza się zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019-02-07 14:49:55
„Wycinka drzew w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w podziale na II części”

Poniżej zamieszcza się zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część II

2019-02-05 15:11:00
„Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku”

poniżej zamieszcza się zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019-02-05 13:19:26
„Wycinka drzew w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w podziale na II części”.

Poniżej zamieszcza się zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część I

2019-02-05 13:10:29
„Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2019”.

Poniżej zamieszcza się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2019-01-21 11:23:24
Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2019-01-14 12:18:50
Budowa placu zabaw „Strefa Radości” przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Rodziewiczówny 10 w Rumi.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-01-08 13:33:41