Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wynik postępowania na wybór inżyniera kontraktu na budowie odwodnienia bieżni lekkoatletycznej w Rumi

Wynik postępowania na wybór inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla realizacji zadania "Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzen lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka sportu i rekreacji w Rumi - Etap 2: budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym" w ramach projektu pn. "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00

2018-06-27 15:20:33
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC przy realizacji zadania: „Budowa ulicy Źródlanej w Rumi” oraz „Budowa ulicy Brzechwy, Makuszyńskiego oraz Porazińskiej w Rumi”

2018-05-08 08:11:45
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumii

2018-03-22 11:46:49
Zapytanie ofertowe

"Pełnienie obowiazkówów inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi"

2018-02-27 07:56:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego,weryfikacja dokumentacji i przygotowanie szczegółowej listy zakresu robót niezbędnej do opracowania treści zamówienia publicznego w branży sanitarnej na zadaniu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi

wybór oferenta

2018-02-22 13:04:54
Zapytanie ofertoweTermomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10w Rumi-pełnienie nadzoru inwestorskiego ,weryfikacja dokumentacji i przygotowanie szczegółowej listy zakresu robót

2017-12-29 14:17:56
ZAPYTANIE OFERTOWE IM. 7011.1.25.2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Rumi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.10.04.00-22-0011/16-00).

 

Poniżej informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

2017-10-02 11:10:25