Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„Przebudowa istniejącego Targowska Miejskiego „Rëmsczi Rënk” – „Mój Rynek” w Rumi w formie zaprojektuj i wybuduj”.

UWAGA!!! Poniżej zamieszcza się wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

UWAGA!!! Poniżej zamieszcza się wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ

UWAGA!!! Poniżej zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA!!! Poniżej zamieszcza się zmianę treści SIWZ

 

2019-02-11 14:41:33
„Wykonanie robót remontowo - budowlanych w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombatantów 17, ul. Sabata 7, ul. Zakole 6 w Rumi, dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” – ETAP I (część 2), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00), w podziale na 3 części ”

2019-02-11 13:27:26
„Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów nieruchomości oraz wskazań i wznowień punktów granicznych”.

poniżej zamieszcza się Informację o złożonych ofertach

2019-02-07 11:14:35
Wycinka drzew w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, w podziale na II części.

 

Poniżej zamieszcza się sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Poniżej zamieszcza się informację z otwarcia ofert

2019-02-05 13:09:53
Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie badania stanów prawnych nieruchomości w 2019 roku.

Poniżej zamieszcza się informację z otwarcia ofert

2019-02-05 12:05:42
„Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku”.

poniżej zamieszcza się zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019-02-05 08:26:53
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej dla zadania pn: Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ramach rewitalizacji Zagórza na terenie miasta Rumi”, w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00).

Poniżej zamieszcza się informację z otwarcia ofert

UWAGA!!! Poniżej zamieszcza się wyjaśnienia oraz zmianę treści SIWZ

2019-01-31 10:45:39
„Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku”

2019-01-04 14:13:04
Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacją ruchu w Rumi w ramach Budżetu Obywatelskiego

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza załączniki edytowalne do SIWZ.

2018-12-27 10:16:56
Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego w Rumi

Poniżej informacja z otwarcia ofert.

Poniżej zamieszcza się wyjasnienia do treści SIWZ _3.

Poniżej zamieszcza sie wyjaśnienia do treści SIWZ _2.

Poniżej zamieszcza się załączniki edytowalne do SIWZ.

Poniżej zamieszcza się wyjaśnienia do treści SIWZ _1.

2018-12-20 12:16:30