Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/213/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ulic Gdańskiej, Łużyckiej i 3-go Maja. 

2011-10-31 11:28:36
Uchwała Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru ograniczonego ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Wileńską, Warszawską i Marynarską 

2011-10-31 11:16:18
Uchwała Nr XIV/209/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rumi

 

2011-10-31 10:55:15
Uchwała Nr XIV/210/2011 z dnia 27 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/31/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2011 rok.

2011-10-31 10:37:33
Uchwała Nr XIV/211/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości

           

2011-10-31 10:23:30
Uchwała Nr XIV/212/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych

           

2011-10-31 10:06:42
Uchwała Nr XIV/215/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.
2011-10-31 10:02:52
Uchwała Nr XIV/216/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

 

 

2011-10-31 09:54:08
Uchwała Nr XIV/217/2011 z dnia 27 października 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Rumi

2011-10-31 09:44:17
Uchwała Nr XIV/218/2011 z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

 

2011-10-31 09:42:03