Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/158/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Stara Rumia".
2011-09-02 09:28:39
Uchwała Nr XI/166/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Rumi, przy ul. Stoczniowców 2L na rzecz współużytkowników wieczystych, 

 

2011-08-31 10:57:41
Uchwała Nr XI/180/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. 

2011-08-31 10:46:56
Uchwała Nr XI/179/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/132/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu

2011-08-31 10:31:20
Uchwała Nr XI/178/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania w zakresie odtworzenia należytego stanu technicznego rowu melioracyjnego, znajdującego się na granicy miast Rumi i Redy w 2011 roku
2011-08-31 10:23:39
Uchwała Nr XI/177/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rumi.

 

2011-08-31 10:18:28
Uchwała Nr XI/176/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2011-2013.
2011-08-31 10:08:39
Uchwała Nr XI/175/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr LI/539/2006 Rady Miejskiej Rumi w sprawie nadania  statutu Urzędowi Miasta Rumi

2011-08-31 10:00:08
Uchwała Nr XI/174/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-08-31 09:52:49
Uchwała Nr XI/173/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-08-31 09:37:09