Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/112/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kamiennej 

2011-06-02 12:33:04
Uchwała Nr IX/111/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Rumi w celu określenia trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia ze strefami ochronnymi oraz stacją redukcyjno-pomiarową gazu. 

2011-06-02 12:01:44
Uchwała Nr IX/113/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „JEZIORNA” .

 

2011-06-02 11:42:56
Uchwała Nr IX/118/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych
2011-06-02 10:46:55
Uchwała Nr IX/117/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Rumia, Powiatem Wejherowskim i Gminą Miasta Reda dotyczącego określenia zasad nabywania części nieruchomości nie nadających się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, które pozostały w związku z wydaną decyzją Starosty Wejherowskiego z dnia 07.07.2010r. nr AB17-II/X-7360/D/4/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „przebudowę systemu drogowego w Rumi i Redzie” oraz wyrażenia zgody na wykupienie tych nieruchomości przez Gminę Miejską Rumia.

2011-06-02 10:42:14
Uchwała Nr IX/116/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Miejską Rumia a Powiatem Wejherowskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego od Gminy Miejskiej Rumia pod budowę połączenia drogowego „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do jej podpisania.

2011-06-02 10:19:37
Uchwała Nr IX/115/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

 

2011-06-02 09:49:08
Uchwała Nr IX/114/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-06-02 09:41:08
Uchwała Nr IX/110/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gdyni.

 

2011-06-02 09:35:58
Uchwała Nr IX/109/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2011 roku pomocy finansowej Policji.

2011-06-02 09:27:35