Skład osobowy Komisji Oświaty i Wychowania 

 
  

Komisja Oświaty i Wychowania

  1. Karolina Rydzewska - Przewodnicząca Komisji
  2. Lucyna Szypuła - Zastępca Przewodniczącego
  3. Maria Bochniak- Członek
  4. Jolanta Dobrzeniecka - Członek
  5. Małgorzata Łoboz - Członek
  6. Ariel Sinicki - Członek
 

Liczba odwiedzin : 1120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Buniowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Jankowska
Czas wytworzenia: 2006-12-12 12:13:00
Czas publikacji: 2006-12-12 12:13:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak