Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pod nazwą „Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi”

2015-10-22 17:52:08
Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi”– dotyczy części A, B, C

2015-10-22 17:50:15
Pytania i odpowiedzi do świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2015-10-22 10:49:31
Numer ogłoszenia 274752 – 2014

 
2014-08-21 12:01:03
nr ogłoszenia 111678_2013

 

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pod nazwą: „ Usługa w postaci warsztatów szkoleniowych w ramach projektu „Razem ku lepszej przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ”

 

Pytanie 1:

W odniesieniu do warsztatów psychospołecznych: czy podana liczba 30 godzin ogółem dotyczy: liczby godzin szkolenia jednej 13-o osobowej grupy ( czyli dwie 13 osobowe grupy każda po 30 godzin szkolenia ) czy obu grup razem ( czyli każda grupa 13 osobowa po 15 godzin szkolenia)? Ta informacja istotnie wpływa na kalkulację kosztów.

 

Odpowiedź:

Części D szkolenia – warsztaty umiejętności psychospołecznych - przewidziane są dla dwóch oddzielnych grup, każda z nich 13 – osobowa. Podana liczba 30 godzin zegarowych szkolenia wraz z przerwami dla każdej z grup.

Część D liczba osób objętych szkoleniem – razem 26.

 

Pytanie 2:

W zależności od odpowiedzi na pytanie 1: jeśli na jedną 13 – osobową grupę przypada 15 godzin szkolenia to należy koniecznie zapewnić catering w postaci drugiego dania? Ta informacja również wpływa na wartość kalkulacji.

 

Odpowiedź:

Na jedną 13 – osobową grupę przypada 30 godzin zegarowych wraz z przerwami.

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pod nazwą: „ Usługa w postaci warsztatów szkoleniowych w ramach projektu „Razem ku lepszej przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ”

 

Pytanie 1:

Czy części A, B, C i D szkolenia przewidziane są dla dwóch grup, każda po 13 osób? Czy liczba szkolenia ogółem jaka zapisana jest w SIWZ dotyczy jednej grupy, czy dwóch?

 

Odpowiedź:

Części A, B, C i D szkolenia przewidziane są dla dwóch oddzielnych grup, każda z nich 13 – osobowa.

Część A liczba osób objętych szkoleniem – razem 26.

Część B liczba osób objętych szkoleniem – razem 26.

Część C liczba osób objętych szkoleniem – razem 26.

Część D liczba osób objętych szkoleniem – razem 26.

 

Pytanie 2:

Ile osób będzie uczestniczyło w części E, ponieważ w SIWZ podana jest liczba osób objętych szkoleniem: 26 oraz informacja, że szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej grupie 20 – osobowej?

 

Odpowiedź:

W części E będzie uczestniczyło 26 osób. Liczba osób objętych szkoleniem – 26. Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej grupie 26 – osobowej.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpiła omyłka pisarska: zamiast w jednej grupie 26 – osobowej, wpisano 20 – osobowej.

2013-03-27 11:27:58