Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LV/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
2009-06-30 13:00:40
Uchwała Nr LV/383/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
2009-06-30 12:55:28
Uchwała Nr LV/382/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kamiennej  w Rumi
2009-06-30 12:49:15
Uchwała Nr LV/381/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2009-06-30 12:46:14
Uchwała Nr LV/380/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2009-06-30 12:42:12
Uchwała Nr LV/379/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Orzechowej
2009-06-30 12:38:21
Uchwała Nr LV/378/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Rumi na lata 2009 - 2014”
2009-06-30 12:34:37
Uchwała Nr LV/377/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/287/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2009 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
2009-06-30 12:17:17
Uchwała Nr LV/376/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

2009-06-30 12:10:59
Uchwała Nr LV/375/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009-06-30 12:06:40