Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr L/346/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
2009-05-08 11:53:19
Uchwała Nr L/361/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2009-05-08 11:38:57
Uchwała Nr L/360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 zmieniająca uchwałę  Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2009-05-08 11:34:08
Uchwała Nr L/359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 zmieniająca uchwałę nr XLIII/291/2008 w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2009
2009-05-08 11:21:29
Uchwała Nr L/358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”
2009-05-08 11:08:24
Uchwała Nr L/357/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIII/285/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2009 rok
2009-05-08 10:50:06
Uchwała Nr L/356/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/301/2009 Rady Miejskiej Rumi  z dnia  29.01.2009r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy  ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką,  granicą działki nr  213/26 obr. nr 10, ul. Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym
2009-05-08 10:46:54
Uchwała Nr L/355/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej  w Rumi
2009-05-08 10:43:21
Uchwała Nr L/354/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulic  Dąbrowskiego, Świętojańskiej i Piłsudskiego  w Rumi
2009-05-08 10:19:53
Uchwała Nr L/353/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 w sprawie przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych, będących w zarządzie Burmistrza Miasta Rumi
2009-05-08 10:10:23