ORGANIZACJA  

 

ORGANIZACJA  

ORGANIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

                O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, przy ul. Ślusarskiej 2

Nie zawsze konieczna jest wizyta osobista w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź poczty elektronicznej.

                 Po zgłoszeniu w przeciągu 14 dni, pracownik socjalny Ośrodka odwiedza osobę oczekująca pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. Rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

                W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, wydaje decyzję administracyjną ( na piśmie) o przyznaniu lub odmowie tej formy pomocy.

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi organizuje usługi opiekuńcze w ramach własnych zasobów kadrowych lub  we współpracy z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą wyłonioną w drodze procedury przetargowej.

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi świadczy pomoc usługową w formie:

  1. usług opiekuńczych ( zadania własne Gminy)
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze ( zadania własne Gminy)
  3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone)

 

ORGANIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

                O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, przy ul. Ślusarskiej 2

Nie zawsze konieczna jest wizyta osobista w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź poczty elektronicznej.

                 Po zgłoszeniu w przeciągu 14 dni, pracownik socjalny Ośrodka odwiedza osobę oczekująca pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. Rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

                W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, wydaje decyzję administracyjną ( na piśmie) o przyznaniu lub odmowie tej formy pomocy.

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi organizuje usługi opiek

ORGANIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

                O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, przy ul. Ślusarskiej 2

Nie zawsze konieczna jest wizyta osobista w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, bądź poczty elektronicznej.

                 Po zgłoszeniu w przeciągu 14 dni, pracownik socjalny Ośrodka odwiedza osobę oczekująca pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. Rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

                W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, wydaje decyzję administracyjną ( na piśmie) o przyznaniu lub odmowie tej formy pomocy.

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi organizuje usługi opiekuńcze w ramach własnych zasobów kadrowych lub  we współpracy z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą wyłonioną w drodze procedury przetargowej.

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi świadczy pomoc usługową w formie:

  1. usług opiekuńczych ( zadania własne Gminy)
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze ( zadania własne Gminy)
  3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone)

 

uńcze w ramach własnych zasobów kadrowych lub  we współpracy z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą wyłonioną w drodze procedury przetargowej.

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi świadczy pomoc usługową w formie:

  1. usług opiekuńczych ( zadania własne Gminy)
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze ( zadania własne Gminy)
  3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone)

 

 


Liczba odwiedzin : 1003
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Nejman
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Nejman
Czas wytworzenia: 2009-02-25 15:43:38
Czas publikacji: 2009-02-25 15:43:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak