ODPŁATNOŚĆ 

 

  

Szczegółowe zasady odpłatności w przypadku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Rada Gminy Rumi w drodze uchwały.

 W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zasady odpłatności  określone zostały w rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. ( patrz zakładka „ Akty prawne”).

 

Wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczymy tzw. kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

 

Kryterium dochodowe od 1 października 2012 roku wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł.

 

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego ośrodek naliczy częściową odpłatność, tym większą im większe przekroczenie.

Obowiązujące tabele odpłatności od 01.01.2013r do 31.12.2013r.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Od 01.01. 2013 do 31. 12. 2013

 

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSOB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W %

DLA OSÓB W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

1

2

3

4

DO 100% -542,00

nieodpłatnie

Do 100%- 456,00

nieodpłatnie

101-140%-547,42-758,80

6%-0,92

101-140%-460,56-638,40

12%-1,84

141-160%- 764,22-867,20

15%-2,30

141-160%-642,96-729,60

20%-3,06

161-180%-872,62-975,60

20%-3,06

161-180%-734,16-820,80

35%-5,36

181-200% - 981,02-1084,00

35%-5,36

181-200%-825,36-912,00

50%-7,66

201-220% -1089,42-1192,40

50%-7,66

201-220%-916,56-1003,20

70%-10,72

221-250%-1197,82-1355,00

75%-11,49

221-250%-1007,76-1140,00

80%-12,26

Powyżej 250%-1355,00

100%-15,32

Powyżej 250%-1140,00

100%-15,32

  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 15,32 zł

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

( ZADANIA WŁASNE)

Od 01.01. 2013 do 31. 12. 2013

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSOB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W %

DLA OSÓB W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

1

2

3

4

DO 100% -542,00

nieodpłatnie

Do 100%- 456,00

nieodpłatnie

101-140%-547,42-758,80

6%-0,92

101-140%-460,56-638,40

12%-1,84

141-160%- 764,22-867,20

15%-2,30

141-160%-642,96-729,60

20%-3,06

161-180%-872,62-975,60

20%-3,06

161-180%-734,16-820,80

35%-5,36

181-200% - 981,02-1084,00

35%-5,36

181-200%-825,36-912,00

50%-7,66

201-220% -1089,42-1192,40

50%-7,66

201-220%-916,56-1003,20

70%-10,72

221-250%-1197,82-1355,00

75%-11,49

221-250%-1007,76-1140,00

80%-12,26

Powyżej 250%-1355,00

100%-15,32

Powyżej 250%-1140,00

100%-15,32

 

 

  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 15,32 zł

 

 

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

( ZADANIA ZLECONE)

Od 01.01. 2013 do 31. 12. 2013

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSÓB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSÓB W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

1

2

3

Do 100%                               -542,00

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% - 132,5%      -542,01-718,15

1,5%-0,30 zł

3,5% - 0,70 zł

Powyżej 132,5% - 165%      -718,16–894,30

3%-0,60zł

7% - 1,40 zł

Powyżej 165% - 187,5%      -894,31-1016,25

5%-1,00zł

11% - 2,19 zł

Powyżej 187,5% - 220%     -1016,26-1192,40

7%-1,40zł

15% - 2,99 zł

Powyżej 220% - 237,5%     -1192,41-1287,25

11%-2,19żł

20% - 3,99 zł

Powyżej 237,5% - 255%     -1287,26-1382,10

15%-2,99zł

25% - 4,99 zł

Powyżej 255% - 265%       -1382,11-1436,30

22,5%-4,49zł

32,5% - 6,48 zł

Powyżej 265% - 275%       -1436,31-1490,50

30%-5,99zł

40% - 7,98 zł

Powyżej 275% - 282,5%    -1490,51-1531,15

45%-8,98żł

55% - 10,97 zł

Powyżej 282,5% - 290%    -1531,16-1571,80

60%-11,97żł

70% - 13,97 zł

Powyżej 290%-310%        -1571,81-1680,20

75%-14,96zł

85% - 16,96 zł

Powyżej 310% - 330%     -1680,21-1788,60

90%-17,96zł

100% - 19,95 zł

Powyżej 330%                  -1788,61

100%-19,95zł

100% - 19,95 zł

   

  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 19,95 zł

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - JOLEX

( ZADANIA ZLECONE)

Od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

 

 

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSOB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W %

DLA OSÓB W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

1

2

3

4

DO 100% -542,00

nieodpłatnie

Do 100%- 456,00

nieodpłatnie

101-140%-547,42-758,80

6%-0,63

101-140%-460,56-638,40

12%-1,26

141-160%- 764,22-867,20

15%-1,58

141-160%-642,96-729,60

20%-2,10

161-180%-872,62-975,60

20%-2,10

161-180%-734,16-820,80

35%-3,68

181-200% - 981,02-1084,00

35%-3,68

181-200%-825,36-912,00

50%-5,25

201-220% -1089,42-1192,40

50%-5,25

201-220%-916,56-1003,20

70%-7,35

221-250%-1197,82-1355,00

75%-7,88

221-250%-1007,76-1140,00

80%-8,40

Powyżej 250%       -1355,01

100%-10,50

Powyżej 250%-1140,01

100%-10,50

  • Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 10,05zł

 

 

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- Agencja Służb Społecznych

(ZADANIA ZLECONE)

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSOB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

WYSOKOŚĆ

ODPŁATNOŚCI W %

DLA OSÓB W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

1

2

3

Do 100%                              -542,00

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% - 132,5%      -542,01-718,15

1,5%-0,26

3,5% - 0,60

Powyżej 132,5% - 165%      -718,16–894,30

3%-0,51

7% - 1,19

Powyżej 165% - 187,5%      -894,31-1016,25

5%-0,85

11% -1,87

Powyżej 187,5% - 220%     -1016,26-1192,40

7%-1,19

15% - 2,55

Powyżej 220% - 237,5%     -1192,41-1287,25

11%-1,87

20% - 3,40

Powyżej 237,5% - 255%     -1287,26-1382,10

15%-2,55

25% - 4,25

Powyżej 255% - 265%       -1382,11-1436,30

22,5%-3,83

32,5% - 5,53

Powyżej 265% - 275%       -1436,31-1490,50

30%-5,10

40% - 6,80

Powyżej 275% - 282,5%    -1490,51-1531,15

45%-7,65

55% - 9,35

Powyżej 282,5% - 290%    -1531,16-1571,80

60%-10,20

70% - 11,90

Powyżej 290%-310%         -1571,81-1680,20

75%-12,75

85% - 14,45

Powyżej 310% - 330%       -1680,21-1788,60

90%-15,30

100% - 17,00

   Powyżej 330%                   -1788,61

100%-17,00

100% - 17,00

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.

 

 

 

 


ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

(ZADANIA ZLECONE)

Od 01.01.2013 – 31.12.3013

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSOB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

WYSOKOŚĆ

ODPŁATNOŚCI W %

DLA OSÓB W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

1

2

3

Do 100%                              -542,00

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% - 132,5%      -542,01-718,15

1,5%-0,44

3,5% -1,02

Powyżej 132,5% - 165%      -718,16–894,30

3%-0,87

7%-2,03

Powyżej 165% - 187,5%      -894,31-1016,25

5%-1,45

11%-3,19

Powyżej 187,5% - 220%     -1016,26-1192,40

7%-2,03

15%-4,35

Powyżej 220% - 237,5%     -1192,41-1287,25

11%-3,19

20%-5,80

Powyżej 237,5% - 255%     -1287,26-1382,10

15%-4,35

25%-7,25

Powyżej 255% - 265%       -1382,11-1436,30

22,5%-6,53

32,5%-9,43

Powyżej 265% - 275%       -1436,31-1490,50

30%-8,70

40%-11,60

Powyżej 275% - 282,5%    -1490,51-1531,15

45%-13,05

55%-15,95

Powyżej 282,5% - 290%    -1531,16-1571,80

60%-17,40

70%-20,30

Powyżej 290%-310%         -1571,81-1680,20

75%-21,75

85%-23,20

Powyżej 310% - 330%       -1680,21-1788,60

90%-26,10

100%-29,00

       Powyżej 330%                   -1788,61

100%-29,00

100%-29,00

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 29,00 zł.

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – konsultacje

(ZADANIA ZLECONE)

Od 01.01.2013 – 31.12.3013

 

DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁOTYCH

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % DLA OSOB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

WYSOKOŚĆ

ODPŁATNOŚCI W %

DLA OSÓB W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH

1

2

3

Do 100%                              -542,00

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100% - 132,5%      -542,01-718,15

1,5%-0,98

3,5% - 2,28

Powyżej 132,5% - 165%      -718,16–894,30

3%-1,95

7% - 4,55

Powyżej 165% - 187,5%      -894,31-1016,25

5%-3,25

11% - 7,15

Powyżej 187,5% - 220%     -1016,26-1192,40

7%-4,55

15% - 9,75

Powyżej 220% - 237,5%     -1192,41-1287,25

11%-7,.15

20% - 13,0

Powyżej 237,5% - 255%     -1287,26-1382,10

15%-9,75

25% - 16,25

Powyżej 255% - 265%       -1382,11-1436,30

22,5%-14,63

32,5% - 21,13

Powyżej 265% - 275%       -1436,31-1490,50

30%-19,50

40% - 26,00

Powyżej 275% - 282,5%    -1490,51-1531,15

45%-29,25

55% - 35,75

Powyżej 282,5% - 290%    -1531,16-1571,80

60%-39,00

70% - 45,50

Powyżej 290%-310%         -1571,81-1680,20

75%-48,75

85% - 55,25

Powyżej 310% - 330%       -1680,21-1788,60

90%-58,50

100% - 65,00

    Powyżej 330%                   -1788,61

100%-65,00

100% - 65,00

Pełna odpłatność za 1 godzinę konsultacji wynosi 65,00 zł.

 


Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Nejman
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Nejman
Czas wytworzenia: 2009-02-25 15:39:34
Czas publikacji: 2009-02-25 15:39:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak