Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/565/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 
2014-06-26 17:30:49
Uchwała Nr LI/559/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014 – 2027.
2014-04-29 10:24:25
Uchwala Nr LI/558/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/486/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Rumi na 2014 rok.
2014-04-29 10:20:00
Uchwała Nr LI/557/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2014-04-29 10:13:37
Uchwała Nr LI/564/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu „Rumska Karta Dużej Rodziny”
2014-04-29 10:09:57
Uchwała Nr LI/563/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Rumi
2014-04-29 10:08:32
Uchwała Nr LI/562/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXI/390/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miejskiej Rumia w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
2014-04-29 10:06:53
Uchwała Nr LI/561/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury oświetleniowej
2014-04-29 10:04:35
Uchwała Nr LI/560/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-04-29 09:58:24
Uchwała Nr L/556/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Rumi
2014-04-08 11:18:09