Karty informacyjne 

 
  

Informacja o środowisku i jego ochronie

Urząd Miejska Rumi zgodnie z art.23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Gminy Miejskiej Rumia.

Wyszukiwanie kart w wykazie

 

Liczba odwiedzin : 1478
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamilla Szyndel
Czas wytworzenia: 2008-12-16 10:08:44
Czas publikacji: 2008-12-16 10:08:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak