Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLI/274/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia
2008-12-02 13:30:00
Uchwała nr XLI/273/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/337/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004r.  w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Rumi w latach 2005-2012”
2008-12-02 13:28:00
Uchwała nr XLI/272/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/14/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy


2008-12-02 13:26:00
Uchwała nr XLI/271/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.  
2008-12-02 13:24:00
Uchwała nr XLI/270/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia.
2008-12-02 13:18:00
Uchwała nr XLI/269/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2008-12-02 13:16:00
Uchwała nr XLI/268/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Oddziałowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
2008-12-02 13:12:00
Uchwała nr XLI/267/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasta Rumi dotacji    Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
2008-12-02 13:09:00
Uchwała nr XLI/266/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/169/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok.
2008-12-02 13:00:00
Uchwała nr XLI/265/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy  Gminy Miasta Rumia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 ”.
2008-12-02 12:56:00