Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 641/247/2008 z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację, szkolenie  administratorów i użytkowników, wdrożenie i serwis systemu informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta w zakresie obsługi: finansowo-budżetowej, dochodów Miasta i dodatków mieszkaniowych.
2008-11-05 16:25:00
Zarządzenie Nr 642/248/2008 z dnia 30 października 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-11-05 16:14:00
Zarządzenie Nr 643/249/2008 z dnia 31 października 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-11-05 16:07:00
Zarządzenie Nr 640/246/2008 z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/37/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego przejścia pieszego między ulicami Szkolną i Zakole oraz Szkolną i Sabata w Rumi.
2008-11-05 16:01:00
Zarządzenie Nr 639/245/2008 z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi o salę gimnastyczną z zapleczem, dwie sale gimnastyczne klas „0”, świetlicę i bibliotekę.
2008-11-05 15:51:00
Zarządzenie Nr 638/244/2008 z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2008-10-29 14:07:00
Zarządzenie Nr 637/243/2008 z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2008-10-29 14:03:00
Zarządzenie Nr 636/242/2008 z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/34/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Torfowej w Rumi.
2008-10-29 13:57:00
Zarządzenie Nr 635/241/2008 z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2008-10-29 13:52:00
Zarządzenie Nr 634/240/2008 z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2008-10-29 13:49:00