Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/240/2008 z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta Rumi”
2008-10-01 12:47:00
Uchwała Nr XXXV/242/2008 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ulicy Partyzantów.
2008-10-01 12:43:00
Uchwała Nr XXXV/248/2008 z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Miejskiej Rumi  do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie.
2008-10-01 12:17:00
Uchwała Nr XXXV/246/2008 z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Rumi do kategorii dróg gminnych
2008-10-01 12:12:00
Uchwała Nr XXXV/249/2008 z dnia 25 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę  Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2008-10-01 11:47:00
Uchwała XXXV/243/2008 z dnia 25 września 2008 r.

zmieniająca Uchwałę LII /568/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2006 roku  w sprawie ustalenia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych Gminy Rumia.
2008-10-01 11:42:00
Uchwała NR XXXV/247/2008 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie nadania nazwy „Jałowcowa” nowej ulicy w mieście Rumi
2008-10-01 11:38:00
Uchwała Nr XXXV/245/2008 z dnia 25 września 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/380/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rumi
2008-10-01 11:34:00
Uchwała Nr XXXV/244/2008 z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/179/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia
2008-10-01 11:31:00
Uchwała Nr XXXV/241/2008 z dnia 25 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/169/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok.
2008-10-01 11:00:00