Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 594/200/2008 z dnia 12 września 2008 roku

w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla  Budżetu Gminy Rumia oraz dla Urzędu Miasta Rumi.
2008-10-16 11:29:00
Zarządzenie Nr 608/214/2008 z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie odwołania Pani Lucyny Kaptur ze stanowiska dyrektora „Przedszkola pod Topolą” w Rumi.
2008-10-13 15:03:00
Zarządzenie Nr 599/205/2008 z dnia 17 września 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/30/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont kanalizacji deszczowej oraz izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi – etap I.
2008-10-08 13:55:00
Zarządzenie Nr 605/211/2008 z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych.
2008-10-08 13:49:00
Zarządzenie Nr 607/213/2008 z dnia 30 września 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-10-08 12:20:00
Zarządzenie Nr 606/212/2008 z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej  w ul. Torfowej w Rumi.
2008-10-02 10:21:00
Zarządzenie Nr 600/206/2008 z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Lotników w Rumi.
2008-10-02 09:41:00
Zarządzenie Nr 604/210/2008 z dnia 25 września 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-10-02 09:30:00
Zarządzenie Nr 601/207/2008 z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.
2008-10-02 09:00:00
Zarządzenie Nr 603/209/2008 z dnia 22 września 2008 roku

w sprawie przyznania nagrody doraźnej zawodniczkom wchodzącym w skład drużyny siatkarek EC Wybrzeże TPS Rumia oraz trenerom Towarzystwa Przyjaciół Siatkówki Rumia.
2008-10-02 08:51:00