Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 585/191/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/16/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Gdyńskiej w Rumi.
2008-10-16 13:09:00
Zarządzenie Nr 572/178/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rumi, których wartość (bez podatku od towarów i usług VAT) nie przekracza równowartości 14.000 euro.
2008-09-17 13:29:00
Zarządzenie Nr 583/189/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  na 2008 rok.
2008-09-12 14:06:00
Zarządzenie Nr 584/190/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  na 2008 rok.
2008-09-12 13:57:00
Zarządzenie Nr 577/183/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi „Janowiaczka” przedszkola nr 6 z grupą żłobkową w Rumi
2008-09-08 14:02:00
Zarządzenie Nr 579/185/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Rumi
2008-09-08 13:56:00
Zarządzenie Nr 573/179/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie powierzenia Pani Bogumile Sikorze stanowiska dyrektora „Janowiaczka” przedszkola nr 6 z grupą żłobkową w Rumi
2008-09-08 13:47:00
Zarządzenie Nr 578/184/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

w sprawie powierzenia Pani Teresie Cebuli stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi
2008-09-08 13:25:00
Zarządzenie Nr 582/188/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Pani Jolancie Staszewskiej – dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Rumi
2008-09-08 13:18:00
Zarządzenie 581/187/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Gimnazjum Nr 2 w Rumi.
2008-09-08 13:13:00