Regulamin przetargów pisemnych i ustnych na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia 

 
  

Liczba odwiedzin : 1881
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Jażdżewska-Reszka
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Jażdżewska-Reszka
Czas wytworzenia: 2013-11-18 10:08:00
Czas publikacji: 2013-11-18 10:08:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak