Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 564/170/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/19/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej w Rumi.
2008-10-16 15:14:00
Zarządzenie Nr 563/169/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Pacholczyk Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2008-08-11 13:22:00
Zarządzenie Nr 561/167/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Katowickiej w Rumi.
2008-07-29 11:06:00
Zarządzenie Nr 562/168/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Rumi do szkół.
2008-07-29 10:53:00
Zarządzenie Nr 559/165/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-07-29 09:57:00
Zarządzenie Nr 560/166/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/19/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w Rumi.
2008-07-29 09:34:00
Zarządzenie Nr 558/164/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dwuczęściowego na wykonanie remontu pokrycia i termoizolacji dachu oraz remontu izolacji pionowej ścian przyziemia  budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi.
2008-07-28 14:15:00
Zarządzenie Nr 557/163/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji bieżącej i gruntownej urządzeń melioracji szczegółowych – rowów melioracyjnych na terenie miasta Rumi.
2008-07-28 13:19:00
Zarządzenie Nr 556/162/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku

w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP/341/17/08 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę części piwnicy i parteru dla potrzeb kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi.
2008-07-28 12:55:00
Zarządzenie Nr 555/161/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/18/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego na odcinku pomiędzy ul. Chmielną a ul. Zielarską w Rumi.
2008-07-28 12:39:00