Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/224/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
2008-07-02 11:43:00
Uchwała Nr XXX/223/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości 1 punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnianych w Administracji Budynków Komunalnych w Rumi


2008-07-02 11:32:00
Uchwała Nr XXIX/222/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2008


2008-06-23 13:48:00
Uchwała Nr XXIX/221/2008 z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2008-06-23 13:42:00
Uchwała Nr XXIX/220/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia udziału wynoszącego ½ część we współwłasności nieruchomości.
2008-06-23 13:37:00
Uchwała Nr XXIX/219/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
2008-06-23 13:34:00
Uchwała Nr XXIX/218/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji  salonu gier w Rumi.
2008-06-23 13:32:00
Uchwała Nr XXIX/217/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul.Starowiejskiej.
2008-06-23 13:30:00
Uchwała Nr XXIX/216/2008 z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w rejonie ulic  Gdańskiej, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego,  Gdyńskiej, Częstochowskiej.
2008-06-23 13:20:00
Uchwała Nr XXIX/215/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Policji.
2008-06-23 12:08:00