Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 522/128/2008 z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10B/2 stanowiącego własność Gminy Rumia.
2008-06-05 11:28:00
Zaeządzenie Nr 521/127/2008 z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sobieskiego 10 stanowiącego własność Gminy Rumia.
2008-06-05 08:37:00
Zarządzenie Nr 525/131/2008 z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę części piwnicy i parteru dla potrzeb kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi.
2008-06-03 14:50:00
Zarządzenie Nr 523/129/2008 z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Gminy Rumia przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2008-06-03 14:31:00
Zarządzenie Nr 524/130/2008 z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2008-06-03 14:03:00
Zarządzenie Nr 526/132/2008 z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.
2008-06-03 13:58:00
Zarządzenie Nr 520/126/2008 z dnia 21 maja 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Gdyńskiej w Rumi.
2008-05-21 15:06:00
Zarządzenie Nr 519/125/2008 z dnia 16 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/03/ZOC/Or./08 prowadzonym w trybie zapytania o cenę  na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Rumia.
2008-05-21 10:59:00
Zarządzenie Nr 517/123/2008 z dnia 13 maja 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-05-21 10:43:00
Zarządzenie Nr 518/124/2008 z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Rumi.
2008-05-14 11:27:00