Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej.

2018-11-08 13:31:57
Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXXIII/413/2017 z dnia 30.03.2017r. w rejonie ul. Kościelnej

2018-10-04 14:55:16
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr LVII/388/2009 z dnia 27.08.2009r. dla strefy 01.US,ZP w rejonie ul. Polnej.

2018-07-05 07:31:20
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi a rzeką Zagórską Strugą.

2018-06-05 11:07:43
Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011r. dla strefy 04.MN w rejonie ul. Wileńskiej

2018-05-30 11:31:46
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ul. Fabrycznej

2018-05-30 10:55:34
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru w rejonie planowanego przystanku SKM Biała Rzeka

2018-05-30 10:35:10
przystąpienie do zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 19 maja 2016r. dla stref 3.MN/U, 4.KDW i fragmentu strefy 44.KDW w rejonie ul. Torfowej.

2018-04-12 15:18:29
przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dla stref A5.U i A7.UO

2018-03-09 07:31:29
przystąpienie do zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN, MW,U1 w rejonie ul. Reja.

2018-03-09 07:31:29