Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1044/94/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie odnowienia oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Rumi w 2014 roku.
2014-06-17 09:20:29
Zarządzenie Nr 1042/92/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.14.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy Sopockiej w Rumi.
2014-06-17 09:10:41
Zarządzenie Nr 1045/95/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rumi, których  wartość (bez podatku od towarów i usług VAT) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro


2014-06-17 09:03:18
Zarządzenie Nr 1046/96/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku

 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.6.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na eksploatację, czyszczenie i  monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Rumia wraz z przykanalikami, wpustami, studniami i separatorami w 2014 roku. 

 


2014-06-17 08:57:09
Zarządzenie Nr 1050/100/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 


2014-06-17 08:43:08
Zarządzenie Nr 1057/107/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Sobieskiego 10 w Rumi, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-06-17 08:40:21
Zarządzenie Nr 1040/90/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

2014-06-17 08:34:36
Zarządzenie Nr 1051/101/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora „Bajki” przedszkola nr 2 w Rumi
2014-06-16 14:47:17
Zarządzenie Nr 1054/104/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Rumi
2014-06-16 14:43:17
Zarządzenie Nr 1047/97/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
2014-06-16 14:40:39