Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1324/275/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku

 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Rumia.
2011-03-09 15:15:39
Zarządzenie Nr 1323/274/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
2010-12-17 16:52:50
Zarządzenie Nr 1322/273/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na rok 2010.
2010-12-17 16:46:47
Zarządzenie Nr 1325/276/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 643/57/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi.
2010-12-17 16:30:09
Zarządzenie Nr 1321/272/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku

 w sprawie ogłoszenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Rumi w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2010-12-17 16:13:03
Zarządzenie Nr 1320/271/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii materiałów zastrzeżonych Urzędu Miasta Rumi.
2010-12-03 13:17:25