Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/551/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości, położonych w Rumi.
2014-04-04 13:38:38
Uchwała Nr XLIX/550/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-04-04 13:17:40
Uchwała Nr XLIX/549/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-04-04 13:11:55
Uchwała Nr XLIX/548/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-04-04 13:04:06
Uchwała Nr XLIX/547/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Rumia.
2014-04-04 12:53:59
Uchwała Nr XLIX/552/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami integracyjnymi, gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolom, przedszkolom specjalnym, oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz zespołom
wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym w Rumi
2014-04-04 11:54:24
Uchwała Nr XLIX/553/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom
prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2014-04-04 11:42:04
Uchwała Nr XLIX/554/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Rumi w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi
2014-04-04 10:53:17
Uchwała Nr XLIX/546/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/485/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2014 – 2027.
2014-04-04 10:43:28
Uchwała Nr XLIX/545/2014 z dnia 27 marca 2014 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/486/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Rumi na 2014 rok.
2014-04-04 10:24:47