Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/201/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Krzyża w Rumi.
2008-05-05 14:23:00
Uchwała Nr XXVI/198/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta
2008-05-05 12:23:00
Uchwała Nr XXVI/197/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta
2008-05-05 12:17:00
Uchwała Nr XXVI/203/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.

2008-04-28 20:13:00
Uchwała Nr XXVI/202/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2008-04-28 20:11:00
Uchwała Nr XXVI/200/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości, stanowiącej własność Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Krzyża w Rumi.
2008-04-28 20:09:00
Uchwała Nr XXVI/199/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr XX/160/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXII/174/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.
2008-04-28 20:04:00
Uchwała Nr XXVI/196/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/169/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok.
2008-04-28 20:00:00
Uchwała nr XXVI/195/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XL/431/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku zatwierdzającej statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2008-04-28 19:57:00
Uchwała Nr XXVI/194/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2007 rok
2008-04-28 19:55:00