Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oświadczenie Rady Miejskiej Rumi podjęte w dniu 27 marca 2008 roku

Oświadczenie Rady Miejskiej Rumi podjęte w dniu 27 marca 2008 roku
2008-06-13 09:42:00
Uchwała nr XXIV/190/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Rumi przy ulicy Rodziewiczówny 10
2008-03-28 23:28:00
Uchwała nr XXIV/189/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
2008-03-28 23:26:00
Uchwała nr XXIV/188/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Policji
2008-03-28 23:21:00
Uchwała nr XXIV/187/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi  dla układu  komunikacyjnego Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 
2008-03-28 23:19:00
Uchwała nr XXIV/186/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/169/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok.
2008-03-28 23:03:00
Uchwała nr XXIV/185/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2008-03-28 23:00:00