Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 482/88/2008 z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Razem ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 
2008-04-09 15:28:00
Zarządzenie Nr 483/89/2008 z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Pacholczyk Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2008-04-09 14:49:00
Zarządzenie Nr 480/86/2008 z dnia 28 marca 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-04-07 14:00:00
Zarządzenie Nr 479/85/2008 z dnia 27 marca 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-04-07 13:28:00
Zarządzenie Nr 481/87/2008 z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie wyboru oferty na realizację zadań własnych Gminy Rumia w zakresie profilaktyki zdrowotnej – prowadzenie Gabinetu Promocji Zdrowia dla mieszkańców miasta Rumi w 2008r. 
2008-04-04 12:40:00
Zarządzenie Nr 478/84/2008 z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rumi o wartościach powyżej kwoty określonej w art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu  pracy Komisji przetargowej.
2008-03-27 14:11:00
Zarządzenie Nr 477/83/2008 z dnia 21 marca 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność Gminy Rumia, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2008-03-27 14:04:00
Zarządzenie Nr 476/82/2008 z dnia 21 marca 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2008-03-27 13:54:00
Zarządzenie Nr 475/81/2008 z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na  realizację zadań własnych Gminy Rumia w zakresie profilaktyki zdrowotnej w 2008 roku.
2008-03-21 10:19:00
Zarządzenie Nr 474/80/2008 z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Gimnazjum Nr 2 oraz „Janowiaczka” przedszkola nr 6 z grupą żłobkową w Rumi.
2008-03-21 09:57:00