Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 439/45/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/41/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na czyszczenie, przekazywanie  odpadów do zakładu utylizacyjnego, eksploatację i monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Rumia – przetarg 2.
2008-03-27 14:47:00
Zarządzenie Nr 448/54/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie promocji Miasta Rumi w 2008 roku.
2008-03-12 13:31:00
Zarządzenie Nr 451/57/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi.
2008-03-12 13:18:00
Zarządzenie Nr 452/58/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora „Janowiaczka” przedszkola nr 6 z grupą żłobkową w Rumi.
2008-03-12 13:11:00
Zarządzenie Nr 455/61/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia oraz będące we władaniu Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2008-03-10 15:08:00
Zarządzenie Nr 450/56/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/04/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ulicy Wileńskiej na odcinku od km 0+052 do wysokości ul. Grudziądzkiej w Rumi.
2008-03-10 14:45:00
Zarządzenie Nr 447/53/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/02/ZOC/IGNR/08 prowadzonym w trybie zapytania o cenę wykonywanie wycen gruntów i działek oraz lokali komunalnych na rzecz Gminy Rumia w 2008 roku.
2008-03-10 14:35:00
Zarządzenie Nr 445/51/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/03/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę skrzyżowania ulicy Kosynierów, Kościuszki oraz Żwirki i Wigury w Rumi.
2008-03-10 14:15:00
Zarządzenie Nr 453/59/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  na 2008 rok.
2008-03-10 14:07:00
Zarządzenie Nr 454/60/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  na 2008 rok.
2008-03-10 13:54:00