Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 421/27/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 189/163/2007 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2008-02-08 15:57:00
Zarządzenie Nr 423/29/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 393/367/2007 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2008 roku.
2008-02-08 15:49:00
Zarządzenie Nr 414/20/2008 z dnia 22 stycznia 2008 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 564/275/2004  Burmistrza Miasta Rumi  w sprawie ustalenia zasad dofinansowania kosztów dokształcania  pracowników Urzędu Miasta Rumi.
2008-02-07 15:09:00
Zarządzenie Nr 422/28/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-02-07 14:30:00
Zarządzenie Nr 416/22/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10  przy ul. Górniczej 19 w Rumi o salę gimnastyczną wraz z zapleczem, zgodnie z wybraną koncepcją oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
2008-01-31 13:14:00
Zarządzenie Nr 419/25/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2008-01-31 13:04:00
Zarządzenie Nr 418/24/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac geodezyjnych związanych z podziałami i  połączeniami działek oraz wskazaniami granic i rozgraniczeniami na terenie Gminy w roku 2008.
2008-01-31 12:46:00
Zarządzenie Nr 415/21/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dojazdu do siedziby ZHP zlokalizowanej przy ul. Włókienniczej w Rumi.
2008-01-31 12:33:00
Zarządzenie Nr 410/16/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania ulicy Kosynierów, Kościuszki oraz ulicy Żwirki i Wigury w Rumi.
2008-01-31 12:06:00
Zarządzenie Nr 417/23/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie promocji Miasta Rumi w 2008 roku.
2008-01-31 11:57:00