Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1052/3/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 56/30/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie powołania merytorycznych Komisji Opiniujących wnioski o dotacje z budżetu Gminy Rumia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
2011-03-08 14:25:16
Zarządzenie Nr 1065/16/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku

​w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Sobieskiego, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-02-09 12:56:05
Zarządzenie Nr 1066/17/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku

​w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Sobieskiego, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-02-09 12:49:32
Zarządzenie Nr 1069/20/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku

​w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2010-02-09 12:37:21
Zarządzenie Nr 1068/19/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

​w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie i monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Rumi w 2010 roku.
2010-02-09 12:27:01
Zarządzenie Nr 1067/18/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

​w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/02/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac interwencyjnych w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi.
2010-02-09 12:19:38
Zarzadzenie Nr 1060/11/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku

​w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/04/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości na terenach gminnych Rumi z uwzględnieniem podziału na rejon A i rejon B w 2010 roku.
2010-02-09 12:12:19
Zarządzenie Nr 1059/10/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku

​w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczcieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2010.
2010-02-09 12:06:35
Zarządzenie Nr 1070/21/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku

​w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2010 rok.
2010-02-04 14:54:09
Zarzadzenie Nr 1063/14/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rumia w 2010 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
2010-02-02 10:57:26